Pentru a răspunde cerințelor Dumneavoastră la cele mai înalte standarde de calitate, ne orientăm, în activitatea noastră, după principiile etice fundamentale ale profesiei contabile. Noi înțelegem că pentru a vă putea oferi servicii cu adevărat profesioniste, trebuie să operăm CREATIV și PROFITABIL în litera și spiritul legilor care ne guvernează meseria, astfel că:

  • ne preocupăm în mod deosebit de a vă informa corect și la timp asupra modificărilor și procedurilor din domeniu, precum și a avantajelor și dezavantajelor ce decurg;
  • suntem obiectivi în formarea opiniilor profesionale și în formularea soluțiilor propuse;
  • acționăm în termenii legalității, responsabilității și corectitudinii, în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat – subsumat scopului maximizării profitului pe căi legale;
  • garantăm contractual confidențialitatea informațiilor comunicate de dumneavoastră sau obținute pentru dumneavoastră, atât pe timpul colaborării cu noi, cât și ulterior.
auditor financiar

Ec∴ Gabriel Radu Aristide CEACALOPOL

Gabriel CEACALOPOL este economist/finanțist, cu o vastă experiență profesională (consultanță fiscală, expertize contabile judiciare complexe, audituri financiare, consultanță managerială), certificat ISO 9001 și de viață (absolvent al cursurilor organizate de Facultatea de Psihiatrie a IMF București) având ca principală preocupare diminuarea efectelor stresului asupra oamenilor de afaceri.

Acreditari